Сертификати

»
»

Андезит ООД има изградена и сертифицирана система за управление по
1. ISO 9001:2015 – Управление на качеството за следните дейности –
 Проучване на нови находища и експлоатация на кариери за строителни и скалооблицовъчни материали.
 Извършване на пробивно – взривни работи.
 Продажба, съхранение, транспорт и охрана на промишлени взривни материали за граждански цели.
 Проектиране и производство на бетонови изделия.
 Производство на скална маса, скален блок и фракции.
 Строителство и ремонт на промишлени и граждански обекти и съоръжения.
2. ISO 14001:2015 – Управление на околна среда
3. OHSAS 18001:2007 – Управление на здравословни и безопасни условия на труд

Изтегли файлове
Сертификати ИСУ