За нас

»
»

Андезит ООД е създадена през 1994 година. В началото фирмата се занимава основно с добив и търговия на инертни материали.
През 2006 година пуска в експлоатация цех за производство на вибропресовани бетонови изделия и започва да изпълнява строителни дейности. Андезит ООД е редовен член на Българската строителна камара, Търговско индустриалната камара Бургас и е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя от неговото създаване през 2008 година Първа категория за всички групи строежи.

     Фирмата разполага с необходимото оборудване, механизация, производствени бази, екип от високо квалифицирани специалисти и опит да извършва следните дейности:
 
 Строителство
 Производство на вибропресовани бетонови изделия
 Добив и производство на инертни материали
 Геолого – проучвателна дейност
 Пробивно – взривни работи
 Търговия със строителни материали
 Транспортна дейност
Изтегли файлове
Информация за планираните мерки за безопасност