Сертификати

»
»

В цеха за производство на бетонови изделия има внедрена и работеща Система за производствен контрол.Изтегли файлове
Сертификат № 1922-CPR-0003