Бехатон

»
»
»
Този тип павета се използват при сгради със завишен поток от хора и автомобили, както и за паркинги с коли не по-тежки от 15 тона. Такива обекти са магазини за хранителни стоки, хипермаркети, молове, паркинги, кина и други.